HKSPT-應用行為分析(澳門)

賭博行為心理輔導

你是否每次輸錢就會忍不住再提款?明明贏錢也不懂得收手?

研究顯示,行為心理輔導對賭博行為有效,找我們談一談。

開放預約

+853 6206 3299 +852 6991 9353

Wechat: Macau ABA

jenkin@hkspt.org

Latest ekit news

Ekit Latest News

Close Menu
×

Cart